تجربه بالاتر از علم می باشد. امام علی (ع)

پیشنهادات و تجارب موفق

مدرسه راهنمائی شهید قندچی

 تجربه موفق : نحوهع برخورد با دانش آموزانی که نظم مدرسه را به هم می زدند و از نظر انضباطی مشکل داشتند.

در ابتدای سال های معاونتم با این  دانش آموزان با خشونت رفتار می کردم. فوراً به اولیای دانش آموزان زنگ می زدم تا به وضعیت انضباطی آنها رسیدگی شود. اما هیچکدام از روش های خشونت مؤثر نبود. در چند جلسه مربوط به معاونین که از طرف اداره گذاشته شده بود شرکت نمودم از آن به بعد تصمیم گرفتم به دانش آموزان بی نظم شخصیت بدهم، با آنها از راه دوستی وارد شود، آنها را با اسم کوچک صدا بزنم و در انجام کارها از آنها کمک بخواهم. به این نتیجه رسیدم که هرچقدر به دانش آموزان احترام بگذارم بیشتر می توانم به اهداف خود برسم.

پیشنهادها :

1-     سعی شود  حتماً به مدارس دخترانه مقطع راهنمائی مشاور متخصص فرستاده شود.

2-     با توجه به فشار کاری که معاونان مدارس  دارند. اگر در یک ماه یک روز به آنها مرخصی داده شود تا آرامش لازم را برای برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان داشته باشند بد نیست.

3-     برای معاونین جلسات مشاوره بیشتر گذاشته شود تا بتوانند ارتباط سالم با دانش آموزان را یاد بگیرند.

 با تشکر از زحمات شما

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 23:27  توسط  صوفی  |