تجربه بالاتر از علم می باشد. امام علی (ع)

با توجه به نوع عملکرد معاونین مدارس که روزانه بیشتر باموضوعاتی چون 1-شیوه اجراء برنامه های آغازین2-کنترل دانش آموزان در زنگ های  تفریح3- شناخت دانش آموزان 4-برسی غیبت وتاخیردانش آموزان 5-دادن نمره انضباط6-انتخاب نماینده برای کلاسها7-ارزشیابی ونضارت بر تدریس همکاران8-شیوهای تشویق دانش آموزان9-برخورد مناسب وموثر با مسائل انضباطی دانش آموزان خاطی10-............. سرکار دارند لذا موضوعات راضمن سازمان دهی شیوه عملکردوتجربیات خودم رادرهر مورد به تفکیک بیان میدارم.

تجربه های مفید درباره شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین

بهترین تجربه مفید وموثر من در این زمینه که برای اولین بار در سه سال پیش که بدلیل کاهش آمار دانش آموزی یکی از معاونین آموزشی حذف ومعاونت پرورشی آموزشگاه نیز بدلیل ادامه تحصیل از آموزشگاه ما رفته بود ومن به همراه مدیر می بایست در کنار مسائل انظباط ودرس دانش آموزان کارهای پرورشی رانیز می بایست هماهنگ می نمودیم به فکرم رسید وآن اینکه گروه بندی کلاس ها برای اجرای برنامه آغازین و سپردن کل مسئولیت اجرای مراسم به کلاس ها بوده است به این ترتیب که ازهر کلاس سه نفر به عنوان مسئولین مراسم آغازین انتخاب وسپس یک روز هفته(این امر به تناسب تعداد کلاسها متغیرمی باشد)به آن کلاس اختصاص داده می شود که می بایست درزمان مشخص15دقیقه(می تواند این زمان به نوع مدرسه  متغیر باشد) مراسم مناسبی را به دلخواه اجراء نمایند.

واین شیوه عملکرد ابتدا برای مسئولین هر کلاس کاملا تشریح وجهت همکاری سایر دانش آموزان در سرصف نیز یک بار توضیح داه شود.

هرچند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجراء مشاهده گرددولی با صبر معاونین وتشویق کلاسهای که به نحو مطلوبی مراسم را اجراء می کنند مراسم آغازین روز به روز جالبتر دانش آموز پسند تر ،با جذابیت، وغیر تکراری خواهد بود.

 ضمنا بهتر است در ابتدا اجراء این طرح برخی از عناوین قابل اجراءمانند روشهای زیرکه برخی ازآنها از کتاب معاون یک مدیر است تالیف مرتضی مجد فر برداشت گردیده  برای دانش آموزان مسئول جهت اجراء بیان گردد. البته با این تاکید که آنها در اجراء این عناوین یا روشهای دیگر با نظارت معاون مختار خواهند بود. 

1-قراعت قرآن به شیوه های مختلف مانند1 -به صورت مراسم حلقه نور (دانش آموزان پیش تاز در این باره آشنایی دارند)2-به صورت تواشیح3-تقسیم بندی آیه های سوره های موردنظر برای تلاوت و اعلام آن ها به دانش آموزان ، برای بهره مندی بیشتر و با برنامه از آیات قرآنی4-خواندن قرآن توسط دانش آموزان قاری5- پخش تلاوت های معروف از نوار یاکامپیوتر6- تلاوت قرآن توسط معلمان و سایر همکاران فرهنگی در مناسبت های گوناگون 7- تلاوت قرآن به صورت گروهی و هم خوانی در بیان معانی آیات8-........

2-خواندن داستان ها ی کوتاه وآموزنده در برنامه های آغازین3-خواندن اشعار دلنشین و اثر گذار در برنامه های آغازین

4-انجام حرکات نمایشی ورزشی توسط دانش آموزان مستعد .5-برگزاری مسابقه های درسی ، اعتقادی، هنری، بهداشتی، و انضباطی ؛ با پرسش های هدف دار و جایزه به برگزیدگان ؛6-معرفی متولدین هر روز و تبریک گفتن مجری مراسم اجراءبه آن ها
7- معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون از نظر مسئولین مراسم کلاسی در روزهای متعدد هفته ؛
8-خواندن سرود توسط گروههای دانش آموزی ویا پخش نوار های سرود مورد علاقه دانش آموزان ؛
9-اجرای برنامه نیایش توسط دانش آموزان در روزهای مشخصی از هفته(مثلا"اول یا آخر هفته)؛
10-محدود کردن حضور مدیر مدرسه در برنامه های آغازین به هفته ای مثلا” یک روز و بهره گرفتن از توان سایر همکاران ،ازجمله معلمان ، کتابداران ، مربیان تربیتی ، مربیان ورزش ، مشاوران و...؛
11-توجه ویژه به ورزش ، و ورزش کردن معاونان و کادر مدرسه با دانش آموزان و نیز توجه به بازی های شاد و کودکانه ؛
12-استفاده از کلمات دلنشین توسط معاون مدرسه ، هنگام گشت و گذار در حیاط ؛
13-اختصاص زمان مناسب و حساب شده به تلاوت برخی از دعاها و زیارت نامه ها ( توسل ، کمیل ، آل یاسین ، عاشورا و...)، همراه با برنامه های جذاب ، اثر گذار و کوتاه مدت؛
14-استفاده از نمایش نامه ها به منظور ارائه ی پیام های بهداشتی و انضباطی به دانش آموزان؛

15-معرفی کادر مدرسه در برنامه های آغازین (صبحگاه و یا عصرگاه)،در روزهای اول بازگشایی مدرسه؛
16-انتخاب شعار هفته ، همراه با کار هفتگی در کلاس ، مانند نگارش مقاله ، انشا، تهیه روزنامه دیواری

17-بیان خلاصه زندگی دانشمندان

تذکر:با توجه به تجربیاتم درباره قارع قرآن مراسم آغازین متذکر می شوم بهتراست قارع ازبین دانش آموزان مستعد کلاسها وبا انتخاب دبیر پرورشی یا دبیر قرآن ویا خود معاون صورت گیرد.

تذکر بسیار مهم اینکه بهتر است در فصلهای مناسب سال بعد از مراسم آغازین 10دقیقه به ورزش صبح گاهی همراه با پخش آهنگهای ورزشی وبا اجراء دبیر ورزش یا یکی از دبیران علاقه مند ویا توسط دانش آموزان مستعد اجراء گردد.وحضور همکاران دراین برنامه تاثیرات بسیار خوبی داردوبا توجه به تجربیا ت اینجانب که در طی چندین سال گذشته پی گیر این مطلب بوده ام

در بهداشت  جسمانی وروانی دانش آموزان   بسیار مفید وموثرواقع شده است .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹ساعت 7:14  توسط  صوفی  |